pictures/3_5_Springbeek_SO_Dubbroek_-_Napoleonsbaan_.jpg

Schetsontwerp deel Dubbroek - Napoleonsbaan

pictures/3_5_Springbeek_SO_Napoleonsbaan_-_maasmonding.jpg

Schetsontwerp deel Napoleonsbaan-Maasmonding

 

Inrichting Springbeek, Venlo

De Springbeek ligt in een oude maasmeander ten zuiden van Hout-Blerick, gemeente Venlo. De beek ontspringt in een moerasgebied en stroomt door agrarisch gebied, langs de dorpsrand van Hout Blerick richting de Maas. Op de terrasrand van het Maasdal is een historische watermolenplaats.

Deze molenstuw wordt vispasseerbaar gemaakt met een vispassage van bureau BAT en de beek wordt heringericht volgens de KRW doelen voor deze beek. Alle overige stuwen worden verwijderd en het beekprofiel aangepast. Vanuit een kassengebied watert eutroof water af op de Springbeek. Om de piekafvoer te verminderen zijn verschillende waterbergingen bedacht. Hiermee wordt dit water tijdelijk ‘geparkeerd’; gecombineerd met een broekbos. Andere aspecten, zoals beschaduwing van de beek, recreatief medegebruik met een waterspeelplek en behoud en versterking van cultuurhistorische waarden zijn in het inrichtingsontwerp meegenomen.

Johan de Putter heeft het schetsontwerp opgesteld, de hydrologische en ecologische uitgangspunten vertaald, het projectplan opgesteld en de maatregelen landschappelijk ingepast.

Voor meer informatie van het waterschap klik hier.

pictures/1_mijn_diensten_Springbeek_waterberging.jpg

Johan de Putter | Atelier voor Water & Landschap - Inrichting Springbeek