Binnenveldse_hooilanden_Grebbeberg

Binnenveldse_hooilanden_Grebbeberg

Binnenveldse_hooilanden1

Binnenveldse_hooilanden1

31_projectenBinnenveld_fotoimpressie_Eemwal_Werftweg_huidig

31_projectenBinnenveld_fotoimpressie_Eemwal_Werftweg_huidig

31_projectenBinnenveld_fotoimpressie_Eemwal_Werftweg

31_projectenBinnenveld_fotoimpressie_Eemwal_Werftweg

31_projectenBinnenveld_fotoimpressie_trilveen_Eem_huidig

31_projectenBinnenveld_fotoimpressie_trilveen_Eem_huidig

Binnenveldse_hooilanden_Johandeputter

Binnenveldse_hooilanden_Johandeputter

Inrichtingsplan Binnenveld, Wageningen

In het kader van het Gelders Natuur Netwerk is een schetsontwerp opgesteld van het Binnenveld – Veenkampen om ca. 300 hectare natte natuur te ontwikkelen; waaronder: blauwgraslanden, trilvenen, moeras en bloemrijke graslanden.  Deze natuurontwikkeling ligt in het Binnenveld van Wageningen, Ede, Veenendaal en Rhenen langs de Grift. Het ontwerp is uitgevoerd in opdracht van Staatsbosbeheer, LTO / ANV en vereniging Mooi Wageningen. Onderdelen van het plan waren: uitwerking van PAS maatregelen in een Natura2000 gebied, inpassen van een regionale waterbergingsfunctie voor het gebied en herstellen van een gedempte beek: de Kromme Eem.

Samen met de overige leden van de projectgroep van de provincie Gelderland en Staatsbosbeheer heeft Johan de Putter het inrichtingsplan opgesteld, samen met landschapsarchitect Dirk Oomen.

De uitgevoerde werkzaamheden betroffen: opstellen van het schetsontwerp op basis van de landschaps-ecologische en hydrologische uitgangspunten, het landschapsontwerp van de Kromme Eem met oeverwallen, ontwerp van recreatieve voorzieningen, maaiveldmodellering, opstellen van een plankaart en GIS analyses (natuurdoeltypen, beheerkaart, grondbalans en waterberging). Daarnaast is input geleverd aan hydraulische en geohydrologische toetsing. Tot slot heeft Johan de Putter een deel van de rapportage geschreven, de redactie verzorgd met GAW Ontwerp + Communicatie en het rapport vormgegeven.

In de vervolgfase is tijdens het Voorlopig Ontwerp (VO) en Definitief Ontwerp (DO) het toekomstig terreinbestand geanalyseerd in GIS, aangepast en geschikt gemaakt voor de technische uitwerking in CAD. Dit is uitgevoerd in samenwerking met bureau RPS.

Voor meer informatie en de rapportage zie de website Binnenveldse Hooilanden

pictures/31_projectenBinnenveld_afwatering.jpg

Johan de Putter | Atelier voor Water & Landschap - Inrichingsplan Binnenveld